Parkolay | İstanbul Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi Otopark Sempozyumu

Yeni Otopark Yönetmeliği

İSTANBUL SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM KONGRESİ OTOPARK SEMPOZYUMU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce 17 – 18 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen “İstanbul Ulaşımını Konuşuyor” başlıklı “İstanbul Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi”’nde ilk günün ilk sempozyumu, şehirlerin en büyük problemlerinden biri olan park problemi “Otopark” konusunda gerçekleştirildi.

Sempozyumun Moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sinan Yardım (Yıldız Teknik Üni.) yaptı. Konuşmacılar İspark Genel Müdürü Murat Çakır, Prof. Dr. Eren İnci (Sabancı Üni.), Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Demir (Marmara Üni.) ve panelist olarak Otomatik Otopark Sistemleri A. Ş. Genel Müdürü Müştak Ağrikli idi.

İspark Genel Müdür Sayın Murat Çakır “İstanbul’da park etme ve araç park alanı konularındaki mevcut durum” ile ilgili bilgi verirken Prof. Dr. Eren İnci “Otoparkların ekonomisi” ve Dr. Öğr. Üyesi Sayın Abdullah Demir “İstanbul’da otopark yönetimine ilişkin temel sorunlar ve çözüm önerileri” konusunda açıklamalarda bulundular.

Genel Müdürümüz Müştak Ağrikli ise İstanbul ve Türkiye genelinde ilgili bakanlıkça hazırlanan 22.02.2018’de Resmi Gazetede yayınlanan ancak yürürlüğe girişi 01.0cak.2020’ye ertelenmiş Otopark Yönetmeliğinin temel olarak gerekliliği ve gereken otopark kapasitesinden eksik yapılaşmaya onay verilmemesi konusunda merkez ve ilçe bazında yerel yönetimlerin sorumluluğunun önemine dikkat çekerek, otopark ihtiyacının doğduğu noktada karşılanmasının sürdürülebilirliğine vurgu yaptı. Kamunun çeşitli sebeplerle noksan otopark kapasiteli yapılaşmaya taviz vererek, daha sonra otopark yatırımları üstlenmesinin dünyanın hiçbir yerinde örneğinin olmadığının altını çizen Müştak Ağrikli, münhasıran otopark konusunda yetkili bir idari birimin düzenleyici ve denetleyici bir otorite olarak yerel yönetimlerde etkin bir görev yapmasının sürdürülebilir çözüm politikasının gereği olduğuna inandığını belirtti. Türkiye’de yerli teknoloji ve milli sermaye ile üretimi yapılan ve dünyaya ihraç edilen otopark sistemleri sektörünün çözüme katkı sunacak gelişmiş, kaliteli ürün ve ekonomik maliyet fırsatları sunduğuna dikkat çeken Müştak Ağrikli, gereken otopark kapasitesinin sağlanmasına dönük faaliyetler için Türkiye’nin sahip olduğu bu endüstriyel avantajın etkin ve verimli kaynak kullanımına olanak sağlayacağını ifade etti.